Институции

Областният съвет за развитие се събра в Сърница

Сърница

Областният управител Стефан Мирев проведе заседание на Областния съвет за развитие в община Сърница. Участие взеха кметове на общини, председатели и представители на общински съвети от региона, представители на работодателски организации, на синдикатите, ръководители на държавни институции. Домакин на събитието бе кметът на община Сърница Неби Бозов, който представи пред членовете на Съвета два важни въпроса за развитието на Сърница и региона – спешен ремонт на републиканския път Велинград – Сърница и създаването на ВиК Асоциация между Община Велинград и Община Сърница.

Членовете на Съвета подкрепиха направените предложения за промени в Закона за регионално развитие с изключение на заложеното отпадане на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие на ниво 3 (област) и отпадането на Областния съвет за развитие, като орган за управление на регионалното развитие на ниво 3 (област). Решението ще се изпрати на МРРБ в рамките на обществените консултации по проекта на ЗИД на ЗРР.

Директорът на Областно пътно управление инж. Мая Шимбова запозна членовете на Съвета с предприетите действия от страна на АПИ за привеждане на изкуствените неравности и пешеходните пътеки в съответствие с нормативните изисквания. Премахнати и демаркирани са всички пешеходни пътеки и изкуствени неравности по републиканската пътна мрежа, които не са съобразени с действащото законодателство.. Възстановени са пешеходните пътеки, които са част от организацията на движението в съответствие с наредбата за хоризонтална маркировка. Нови изкуствени неравности по пътното платно ще се изграждат след подадено искане на общините до ОПУ, протокол от становище на междуведомствена комисия и съгласуване с органите на сектор „Пътна полиция“.  Началникът на отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР Пазарджик, Иван Дончев представи основните акценти в съвместната дейност на органите на МВР и общините за опазване на обществения ред и сигурността на гражданите в област Пазарджик. Комисар Дончев запозна членовете на Съвет с пътно-транспортната обстановка на територията на ОДМВР Пазарджик към 30.09.2018г. 597 са ПТП-та за първите девет месеца на 2018г., от тях 203 са тежки с 9 загинали и 264 ранени участници в движението. Общият брой на ПТП-та настъпили през 2018г. е с 114 бр. по-малко в сравнение със същият период на 2017г.За отчетния период органите на сектор „Пътна полиция“ са издали17924 ел. фиша.

Представители на „Vivacom“ презентираха възможностите за Видеонаблюдение и решения в сферата на сигурността, базирани на прилагане на изкуствен интелект. Решения за наблюдение на околната среда и превенция на последствията от природни бедствия.

Коментари