Общество

Областният разпореди предприемане на мерки за пролетното пълноводие

Пазарджик Областният управител Стефан Мирев разпореди предприемането на мерки за недопускане на бедствени ситуации при пролетното пълноводие в област Пазарджик. Заповедта е до кметовете на общини, собствениците и ползвателите на големи хидротехнически съоръжения, собствениците и наемателите на микроязовири.

 

При възникване на аварийна ситуация, собственикът/операторът предприема мерки за овладяване последиците от аварията и за ограничаване риска за хора, материални ценности и околна среда и незабавно уведомява ДАМТН, кмета на общината, Оперативния център на РДПБЗН Пазарджик и Басейнова дирекция Източнобеломорски район.

Коментари