Институции

Областният обществен съвет по култура проведе заседание

Пазарджик Под председателството на зам. областния управител Гинче Караминова, Областният обществен съвет по култура, който възстанови дейността си през м. април, проведе второ заседание за годината. В съвета членуват представители на всички общини в областта, ръководители на културни институции, Областният читалищен съвет и неправителствени организации в сферата на културата.

 

Председателят на Дружеството на писателите в Пазарджик, Тодор Каракашев запозна присъстващите с организирането и провеждането на предстоящия Национален празник на поезията и 30 годишен юбилей на Дружеството на писателите Пазарджик. Културната проява е от национален характер и ще се проведе на 1 и 2 октомври в Пазарджик, с участието на изявени творци от цялата страна. Със съдействието на РИО Пазарджик и РЕКИЦ Пазарджик, събитието ще бъде популяризирано сред училищата и читалищата на територията на областта.

Госпожа Караминова запозна членовете на съвета с обявената процедура от Министерство на културата по приемане на предложения за удостояване с годишната държавна награда „Св. Паисий Хилендарски” за 2015г. Престижното отличие се присъжда за стимулиране на български творци и изпълнители на произведения, свързани с българската история и традиции. Писмените предложения от иниституции и неправителствените организации, свързани с културата се приемат в срок до 16 октомври 2015 г.  По указания на Министерство на културата, до края на м. октомври, общинските администрации ще представят в областна администрация и информация за значими културни събития от местен, национален и международен характер, за изготвянето на Национален културен календар за 2016г.

Пресцентър Областна администрация – Пазарджик

Коментари