Институции

Областният върна решенията на ОбС Септември от 7 февруари 2018г.

Пазарджик, Септември Със Заповед на областния управител Стефан Мирев се връщат за ново обсъждане Решения № 913, № 914, № 915 и № 916 на Общински съвет Септември, гласувани на проведено заседание на Съвета на 07.02.2018г.

 

Така приетите решения са незаконосъобразни поради нарушение на правилата, установени с Правилника за организацията на дейността на Общински съвет Септември и взаимодействието му с общинска администрация.

Върнатите за ново обсъждане решения на влизат в сила и следва да бъдат разгледани от Общински съвет Септември в 14-дневен срок от получаване на Заповедта на областния управител.

Коментари