Институции

Областна администрация се сдоби с имот на МВР

София-Пазарджик

На днешното си заседание правителството отне от МВР правото на управление върху имот – публична държавна собственост, поради отпаднала необходимост за ведомството. Теренът в землището с. Карабунар и трите склада, построени върху него, се обявяват за частна държавна собственост и преминават в управление на областния управител на Пазарджик.

Коментари