Институции

Областна администрация Пазарджик получи сертификат „Ефективен CAF потребител“.

Пазарджик По време на заключителната конференция за популяризиране на модела CAF в администрацията, Областна администрация Пазарджик получи високото признание за организация внедрила успешно моделът Обща рамка за оценка CAF 2013 по проект на Института по публична администрация. Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“,  се осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Сертификатът "Ефективен CAF потребител" бе връчен на Областния управител Стефан Мирев от Директора на дирекция "Модернизация на администрацията" към Министерски съвет Красимир Божанов. Пазарджик е една от първите 16 администрации в България въвели успешно модела CAF 2013

Като един от основните консултанти и лектори по въвеждане на модела CAF в България, Главният секретар на областна администрация Пазарджик Светлан Карталов, представи по време на конференцията впечатления, добри практики при въвеждането на модела в различните организации в страната и препоръки към CAF потребителите. Областна администрация.

 

Коментари