Институции

Областна администрация Пазарджик откри телефони за информация за пристигащите от Украйна граждани

Областна администрация-Пазарджик откри телефони за връзка, на които се подава информация, касаеща пристигащите на територията на област Пазарджик вследствие от военния конфликт в Украйна.

На телефони +359 34 40 00 12, 40 00 01 от 9:00 до 17:30 ч. и денонощно на тел: +359 887 796 579 могат да подават информация:

  • лица, които желаят да предоставят места на настаняване;

  • лица, които желаят да предоставят дарения;

  • лица, които пристигат на територията на област Пазарджик или вече са настанени;

  • представители на общински администрации на територията на област Пазарджик;

Предвид сложната обстановка в Украйна и нуждата от хуманитарна помощ на все повече бежанци, тръгващи към Румъния и България, областният управител Иван Васев изиска информация от кметовете на общини на територията на област Пазарджик относно възможностите за настаняване на попадналите в кризисно състояние граждани, търсещи временна закрила. Информацията се събира с цел постигане на по-добра координация, сътрудничество и взаимопомощ между гражданите и институциите на територията на област Пазарджик и ще бъде предоставена на Държавната агенция за българите в чужбина. При необходимост Агенцията ще осигури контакт между отделните институции и гражданите, заявили зов за помощ.

Днес областният управител Иван Васев посети офиса на на БЧК Пазарджик, където се срещна с директора на ОСБЧК Пазарджик Живко Дишков и доброволци от организацията, които приемат дарения във връзка с хуманитарната криза в Украйна. Пунктове на БЧК са разкрити в 12-те общини на област Пазарджик.

Коментари