Общество

Областната организация на БЧК отчете дейността си и избра ръководство

Пазарджик Областната организация на БЧК – Пазарджик избра отчете дейността си на заключителна сесия на 65-то и първа редовна сесия на 66-то Общо отчетно-изборно събрание. На форума са присъствали зам.-кметът на община Пазарджик Петър Петров, зам.-председателят на БЧК д-р Валентин Пеев, зам.-генералният директор на Секретариата на НС БЧК д-р Славита Джамбазова, представители на държавната и местна власт, на организации, партньори.

 

В обобщението за извършеното през 2016 г. и мандат 2012-29016 г. е отчетен ръст във всички дейности на организацията, в т.ч. повече членове, доброволци и симпатизанти, повишен брой проекти, изпълнявани в партньорство с външни дарители (НС на БЧК, Община Пазарджик и Община Панагюрище). През миналата година по проекти са разходени 591 010 лева, като е оказана помощ на 26 442 социално слаби граждани и са обучени са 2732 кандидат-шофьори.  Доброволците на БЧК и БМЧК (974-ма) са положили 16 632 часа доброволен труд.

Зам.-председателят на БЧК д-р Валентин Пеев е дал много висока оценка за работата на Областната организация за отчетния период.

Форумът е избрал за председател на Червенокръстката организация Димитър Любомиров Петков, а за зам.-председател – д-р Фани Георгиева Петрова.

Коментари