Институции Общество

Областната епизоотична комисия набеляза спешни мерки срещу Птичи грип и Африканска чума по свинете

Пазарджик Мерки за инфлуенца (грип) при птиците и повишена опасност от разпространението на Африканска чума по свинете в Европа прие Областната епизоотична комисия на извънредно заседание, под председателството на зам.-областния управител Стефан Мирев. Инфлуенцата при птиците е остро заразно заболяване с почти 100% заболеваемост и смъртност. Пренася се от дивите прелетни птици по време на ежегодната им миграция. През България има два миграционни пътя – Виа Понтика (крайбрежието на Черно море) и Виа Аристотелис (делтата на р. Марица). Самите диви птици са само преносители на вируса и не боледуват. Предаването на инфекцията става чрез директен контакт със заразени птици или птичи продукти. Последните случаи на птичи грип у нас са регистрирани през 2015 г.

 

Африканската чума по свинете е високопатогенна инфекциозна болест по свинете, характеризираща се с висока заболеваемост. Не е опасна за хората, но предизвиква големи икономически загуби. През 2011 – 2012 г. заболяването прониква в бивши руски републики, сега също е регистрирано и в този район, като заплашва целия ЕС.. Засяга както домашни, така и диви свине. Началникът на отдел „Здравеопазване на животните“ в ОДБХ, д-р Гошо Ганев, представи пред членовете на Областната епизоотична комисия пакета от мерки, които се набелязват по Заповед на министъра на земеделието и храните и изпълнителният директор на БАБХ. На директорите на ОДБХ в цялата страна е разпоредено да информират кметовете на съответните населени места и лицата, отглеждащи домашни животни, като ги запознаят с актуалната епизоотична обстановка, риска и начините за разпространение на болестта, мерки за биосигурност, които трябва да се спазват в обектите. Особено внимание се обръща на задължението при съмнение за заболяване или смъртност, незабавно да се информира съответния общински ветеринарен лекар. Засилва се и контролът на движението на птици извън фермите и дворовете и на домашни свине. Извършва се засилен клиничен надзор за ранно откриване на заболяванията в животновъдните обекти в област Пазарджик.
Със Заповед на областния управител е разпоредено,  кметовете на общини да организират свикването на общинските епизоотични комисии, които да разработят конкретните мерки за територията на съответната община. Ръководителите на ОДБХ, РЗИ, ОДМВР, Областен отдел „Автомобилна администрация”, РДГ, РИОСВ, СЛРБ, трябва да определят с вътрешна заповед отговорници за изпълнението на приетите мерки.

Зам.-областният управител Стефан Мирев призова отговорните институции да спазват указанията на Министерство на земеделието и храните  и Изпълнителната агенция по безопасност на храните, както и да упражняват стриктен контрол на дейността на собствениците на животновъдни обекти.

Коментари