Институции Общество

Областен и сдружения обсъдиха унищожаване на дивеч и пчелни семейства заради нерегламентирано пръскане в земеделието

Пазарджик Неправителствените организации ще си сътрудничат в борбата срещу нерегламентираните пръскания от страна на земеделските производители с опасни пестициди и хербициди. Това стана ясно на среща на ловно-рибарските и пчеларски сдружения в областта, инициирана от областния управител Стефан Мирев.

 

Той отправи апел към членовете на сдруженията да извършват периодични проверки и да подават сигнали към Областната дирекция по безопасност на храните за нерегламентирани пръскания на земеделската продукция и последващото отравяне и унищожаване на пчелни семейства и дивеч.

На работната среща в областна администрация присъстваха председателите на ЛРС „Сокол 1893” в Пазарджик, Евгени Абаджиев, ЛРС – Пещера и ЛРС – Батак Иван Джинев и Петър Димов, специалиста по лова на ЛРС – Септември Крум Кондарев, председателят на Областното дружество на пчеларите – Ангел Благов, началникът на отдел „Растителна защита” към Областната дирекция по безопасност на храните – Иванка Божилова. Като председател на инициативния комитет за защита правата на ловците, Евгени Абаджиев сподели, че всяка година ловните сдружения в областта разселват  фазани, яребици, патици и дори зайци за 150 000 лв. Напоследък ловната охрана открива дивеч без видими наранявания от изстрел Предполага се, че животните са отровени след третиране на площите с превишени норми на пестициди, хербициди или други забранени химикали. Подобни са проблемите и за пчеларите, които в повечето случаи констатират унищожаването на пчелните семейства – особено след въздушни пръскания. Областният председател на пчеларите – Ангел Благов настоява за стриктно спазване на законодателството и включването на членове на сдружението в проверките, които се извършват от ОДБХ. Около 6 800 са ловците в област Пазарджик, над 240 са членовете на пчеларските сдружения, стана ясно по време на срещата.

Областният управител Стефан Мирев предложи сдруженията на пчеларите и ловците да подпишат споразумение за сътрудничество. Ползвайки сега действащите нормативни актове в защита на пчелните семейства, ловците ще могат да защитят стопанисвания от самите тях дивеч срещу поголовното неправомерно използване на отрови в природата.

Само три са подадените сигнали за нерегламентирано пръскане с авиация за изминалата година, каза Иванка Божилова – началник на отдел „Растителна защита” към Областната дирекция по безопасност на храните. Когато има съмнения за нерегламентирани пръскания с надземна техника сигналите трябва да се подават до кметовете на населените места, а за авиационно третиране до отдела по растителна защита към областните дирекции на БАБХ. Практиката показва, че най-честите нарушения с надземна разпръскваща техника се извършват през месец март, а тези с авиацията през месец април.

Коментари