Общество

НСИ отчете повече нощувки в хотелите от областта

Написано от ПЗИНФО

Със 7.5% повече нощувки са реализирани в хотели, мотели, къмпинги и др. в област Пазарджик през месец май 2019 г., в сравнение със същия месец на 2018 г., показва справка на Отдел „Статистически изследвания – Пазарджик”. През последния пролетен месец на тази година в област Пазарджик са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла, като в сравнение с предходната година функциониралите през периода обекти се увеличава с близо 4%. Общият брой на нощувките във всички обекти е 41 076, като най-голямо увеличение се наблюдава в тези с 1 и 2 звезди. Като цяло по-голяма част от гостите, около 82%, са предпочели обекти с 3, 4 и 5 звезди.

Най-много нощувки от чуждите граждани, ползвали услугите на хотелите, са реализирани от гости от Израел /13.4%/, Руската федерация /11.9%/ и Република Северна Македония /11%/.

Статистиката показва и увеличение на гостите с 15.3%, а над 92% от тях са българи,

като по-голямата част от тях (79.3%) са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1 371 като 83.9% от тях са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.2 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2019 г. е 32.6%. Тя е по-висока в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди. В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата се увеличава с 2.4 процентни пункта.

Приходите от нощувки през май 2019 г. достигат 2 057 552 лв., или с 23.3% повече в сравнение с май 2018 година. Регистрирано е както увеличение на приходите от български граждани – с 26.3%, така и от чужди – със 7.1%.

Коментари