Вашите сигнали Общество

НПО приема еко сигнали

Пазарджик

По повод безконтролното добиване на инертни материали на територията на област Пазарджик,"Информационен център по екологични и потребителски проблеми" ще приема сигнали от граждани. Това може да става от 9 до 12 часа на адрес – Пазарджик, ул."Петко Машев"№11, ет.1, офис№5. Работи и телефон 034/91-89-87.

Коментари