Институции

Нов път ще свързва областите Пазарджик и Смолян

Написано от ПЗИНФО

Министерският съвет одобри промени в списъка на общинските пътища, който се допълва с ново пътно трасе на територията на общините Сърница и Доспат. Така дължината на общинските пътища в Сърница се увеличава с 12,5 км, а в Доспат – със 7,7 км. Общинските администрации ще могат при продължаващи инициативи да финансират ремонта на трасето, което осигурява достъп до м. Орлино и до бързо развиващата се туристическа дестинация – язовир Доспат.

Ето какво сподели по този повод кметът на Сърница Неби Бозов:

Успешно приключи процедурата по допълване на общинската пътна мрежа на Община Сърница и официално пътят за м.Орлино, намиращ се от отсрещната страна на яз.Доспат, вече е включен в Регистъра на общинските пътища, поддържащ се от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като носи наименованието общински път SML 3086. Реализацията на начинанието се осъществи в партньорство с Община Доспат, като по този начин се осигури наличието на още един общински път, който да свързва двете общини и области.
Макар че положените усилия и ресурси от страна на общинска администрация пред МРРБ са големи (правени са няколко опити за осъществяване на процедурата в последните 20 години), реализацията на начинанието ще спомогне за кандидатстването по различни европейски и национални програми за финансиране и изграждане на цялостен асфалтов път, което от своя страна ще спомогне за развитието на икономиката и преди всичко туризма в региона.

Коментари