Институции Общество

Новопостроените жилищни сгради намаляват, размерът на жилищата в тях расте

Пазарджик

С над 60% са намалели новопостроените жилища в област Пазарджик през второто тримесечие на 2016 г., в сравнение със същия период на 2015 г. Това показват данни на Отдел „Статистически изследвания – Пазарджик”.

 

По предварителни данни на НСИ броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в региона между месеците март и юни е 16, или с 23.8% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2015 г., а новопостроените в тях жилища са 21, като регистрираното намаление е 61.1%. близо 90% от въведените в експлоатация жилищни сгради през тази година са със стоманобетонна конструкция, а малко над 12% – с тухлена. Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Пловдив, Бургас и Варна. Най-висок е делът на тези с пет стаи – 42.9%. Общата полезна площ намалява с 50.6%. с 54.7% намалява и жилищната. Средната полезна площ на едно новопостроено жилище обаче се увеличава от 108 кв. м през второто тримесечие на 2015 г., на 137 кв. м през 2016 г.

В обхвата на наблюдението се включват новопостроените жилищни сгради с одобрен приемателен протокол обр. 16 или издадено разрешение за ползване съгласно Наредба № 2/31.07.2013 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Коментари