Институции

Нови физкултурни салони ще бъдат изградени в три училища от община Пазарджик

Написано от ПЗИНФО

Близо 4,5 милиона лева отпуска Министерство на Образованието за изграждане на физкултурни салони за Община Пазарджик.

Правилната колаборация с държавата, европейските органи и новия модел на управление на града не спира да дава резултати. Ето кои са проектите, защитени от три училища в града:

✅ НУ „Васил Друмев, гр. Пазарджик- 1,489,388лв

✅  ОУ „Отец Паисий“ с. Говедаре, общ. Пазарджик- 1,490,332 лв
✅  НУ „Васил Левски“, гр. Пазарджик – 1,490,057 лв.

 

Кметът на Община Пазарджик Петър Куленски споделя: „Децата са и ще продължават да бъдат на първо място и преди всичко останало. С ежедневни стъпки, с постоянство ще създадем нови условия за средата им, а оттам и за достойнствотто и спокойствието да можеш да отгледаш детето си качествено и без липси именно в Пазарджик. Всички средства, отделени за инфраструктура за децата на Пазарджик, ще бъдат обект на засилен контрол от страна на общината, за да не се допуска никога повече да идват средства за физкултурни салони, които ттака и не са изградени, а парите са усвоени незнайно къде. Всичко за децата ще се случва в условия на пълна прозрачност. Има смисъл да го искаме и да работим всеки ден за това.“

Коментари