Институции

Новите общински съветници полагат клетва на 10 ноември

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик Областният управител Трендафил Величков със свои заповеди свиква първите заседания на новоизбраните общински съвети и в общините Белово, Брацигово, Стрелча, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Лесичово, Ракитово и Велинград.

 

Напомняме, че съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, първото заседание на новоизбрания общински съвет се свиква от областния управител при следния дневен ред:

1. Полагане на клетва от новоизбраните общински съветници, кмет на община и кметове на кметства.

2.  Избор на Председател на общински съвет.

Клетвата се полага в присъствието на областния управител, граждани на общината и председателя на общинската избирателна комисия.

Заседанията на общинските съвети ще се проведат, както следва:

за Белово на 05.11.2015г. /четвъртък/ от 10.00ч. в заседателната зала на общински съвет Белово;

за Брацигово на 05.11.2015г. /четвъртък/ от 14.00ч. в заседателната зала на общински съвет Брацигово;

за Стрелча на 05.11.2015г. /четвъртък/ от 16.30ч. в заседателната зала на общински съвет Стрелча;

за Пазарджик на 10.11.2015г. /вторник/ от 11.00ч. в заседателната зала на общински съвет Пазарджик;

за Пещера на 10.11.2015г. /вторник/ от 14.00ч. в заседателната зала на общински съвет Пещера;

за Панагюрище на 11.11.2015г. /сряда/ от 11.00ч. в заседателната зала на общински съвет Панагюрище;

за Лесичово на 11.11.2015г. /сряда/ от 14.00ч. в заседателната зала на общински съвет Лесичово;

за Ракитово на 12.11.2015г. /четвъртък/ от 10.30ч. в заседателната зала на общински съвет Ракитово;

за Велинград на 12.11.2015г. /четвъртък/ от 14.00ч. в заседателната зала на общински съвет Велинград.

Областна администрация Пазарджик

Коментари