Институции

Нова линейка за Спешната помощ в Пещера

Написано от ПЗИНФО

Структурите на Спешната помощ продължават да получават нови линейки по стартиралия през 2019 г. проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Проектът е с общ бюджет 163 897 815,62 лв.

При последното разпределение на новите спешни автомобили, линейка получи и ФСМП Пещера, тя тип С за интензивни медицински грижи.

С тази доставка общият брой линейки, осигурени по линия на проекта за ползване от центровете за спешна медицинска помощ в страната, е 358. В момента тече и процедура по преобявяването на обществена поръчка за осигуряването на 42 линейки с повишена проходимост.

Проектът „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ” предвижда още модернизиране и подобряване на инфраструктурата на системата за СМП в 27 центъра за спешна медицинска помощ в областните градове с техните 170 филиала и 6 изнесени екипа в общините, както и в 34 спешни отделения в лечебни заведения с над 50% държавно участие в капитала. По линия на проекта ще бъде извършена и модернизация на помещенията, чрез доставка на оборудване и обзавеждане за обектите от СМП.

Коментари