Култура

НОВА ЗЛАТНА НАХОДКА ОТ СЕЛИЩНА МОГИЛА „ЮНАЦИТЕ“

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Написано от ПЗИНФО

Пазарджик Още в самото начало на археологическите разкопки на селищна могила „Юнаците“ през сезон 2023 г. усилията на многонационалния екип, ръководен от доц. д-р Камен Бояджиев, се увенчаха с успех. При проучване на пласт в основата на последното селище от каменно-медната епоха, отнасящо се към V хил. пр. Хр., се откри малка златна пластинка, вероятно фрагмент от накит. Въпреки малките си размери, предметът е от голямо значение за изследване развитието на най-ранната металургия в света.Това е поредната златна находка от селищна могила „Юнаците“. През 2016 г., при археологическите проучвания на обекта, беше открито златно мънисто – определено като най-старото обработено злато в света, а през 2017 г. – златна апликация.

Находката е предадена във фонда на Регионален исторически музей – Пазарджик.

 

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАЗАРДЖИК

Коментари