Вашите сигнали

НЛО над панагюрското село Баня?

Преминавайки през панагюрското село Баня, читател на ПЗИНФО, който не желае да съобщаваме името му, решил да снима пасторалната картина. Синьо небе, зелена трева и няколко овце. Нищо нетипично…докато не си разгледал снимките.

На една от тях с изненада установил, че в небето се вижда някакъв тъмен обект. Нещото в небето прилича на НЛО, но читателят ни не иска да се вкарва в капана на поредния видял странен летящ обект. За това пък ние даваме право на Вас да прецените сами това НЛО ли е или не?

Коментари