Институции

Николай Зайчев, кмет на Община Пещера: Благодарение на Комитета на регионите се прокарват решения, които са важни за местните и регионалните власти в Европа

Комитетът на регионите на Европейския съюз е основан през 1994 година. Той е политическата асамблея на представителите на местните и регионалните власти на ниво Европейски съюз и подпомага разработването на политиките и законодателството на Съюза. Договорите задължават Европейската комисия, Парламента и Съвета да консултират с Комитета на регионите своите предложения, които имат отражение на регионално и местно равнище. Членовете на Комитета на регионите са 350 на брой, лица, заемащи изборни длъжности в местни и регионални власти от 28-те държави-членки на Европейския съюз. Броят им на заместниците им е отново 350. А българската национална делегация се състои от 12 членове и същият брой техни заместници. Какви възможности дава Европейският комитет на регионите? Разговаряме в сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“ с Николай Зайчев – кмет на Община Пещера и член на Комитета на регионите на Европейския съюз

Водещ: Г-н Зайчев, какви плюсове и минуси отразявате при политическия, географския, регионалния и местния баланс у нас – нещо, с което се занимавате в Комитета на регионите?

Николай Зайчев: Аз се вслушах в представянето, което направихте на Комитета на регионите, наистина основната идея на Комитета на регионите, ролята, която има Комитета, е да представя местните и регионалните власти по отношение на законодателството на Европейския съюз. Изключително важна роля, защото благодарение на Комитета на регионите и на това, че има нашето представителство на местните и регионалните власти в Европа, се прокарват и решения, които са важни за абсолютно всички местни и регионални власти в цяла Европа. Какво имам предвид? Важното е, че становищата, които ние издаваме, които ние гласуваме в Комитета на регионите, са от съществено значение и те са задължаващи както Комисията, така и Съвета, така и Парламента, които са длъжни, както и вие споменахте, да се консултират с Комитета на регионите, когато, разбира се, се взимат решения, свързани с местните общности в различните държави-членки. Изключително важно, защото в противния случай това би означавало, че няма глас, който да се нададе от местната общност, ако го няма Комитета на регионите. Затова Комитета на регионите е изключително важен за съществуването въобще на целия Европейски съюз от гледна точка на значението, което той има за решенията, взимани от големите органи, именно от Комисията, Съвета и Парламента.

Водещ: Да, нека да уточним, че по този начин се подготвя законодателство по въпроси, засягащи местното и регионалното управление.

Николай Зайчев: Точно така.

Водещ: На кои сфери е обърнато повече внимание, конкретно засягащи нашата страна?

Николай Зайчев: Не говорим само за нашата страна, ще стигнем и до там, но важното е, че в Комитета на регионите една от структурите, които работи изключително и прагматично с всички органи, за които вече споменах, това са отделните комисии. Отделните комисии, които определят политиките на местните власти на европейско равнище. Говорим за Комисия по политика и териториално сближаване – това е едната комисия, говорим за икономика и социална политика, говорим за образование, проблемите на младежта, културата и научните изследвания, говорим за комисия, която е свързана с околната среда, с климата, с гражданското управление, с институционалните въпроси, свързани с развитието на европейската общност, и разбира се, не на последно място са природните ресурси. Или това са 6 отделни комисии, които работят, заседават ежемесечно с членовете на регионите, след което правят предложения пред Комитета на регионите на редовните сесии, които са на 6 месеца, приемат се тези становища, и те се внасят вече като предложения съответно в Комисията, в Съвета и в Парламента. Така че всички сфери от живота на местната общност от всяка една от държавите-членки са засегнати през тези комисии, на база на които се вземат и съответните решения или както ние си ги наричаме становища – докладите, които се изнасят от комисиите, гласуват се на Комитета на регионите на заседанията и се внасят като отделни вече становища в Комисията, Съвета и в Парламента. Това, което касае България са всички сфери на обществения живот, които изброих и в момента. Във връзка с нашето председателство ние имахме много силна теза и едно становище, предложение и препоръка към Съвета относно насърчаване на общите ценности, приобщаващото образование и европейското изменение в преподаването – говорим за образователната страна на въпроса. Много силно становище, което беше представено от ръководителя на нашата делегация – това е г-жа Таня Христова – кмет на Община Габрово. Предложението беше направено през март миналата година. Нашата делегация изключително сериозно застана зад това предложение. Между другото, то беше гласувано с мнозинство. Неща, които касаят изключително и нашата държава, ние сме обединени, независимо, че представляваме различни политически сили, различни възгледи в различните представителствата вътре в Комитета на регионите. Нека да не забравяме, че и там разпределението в комитета е както в Европейския парламент, а именно Партията на европейските социалисти (ПЕС), Европейска народна партия (ЕНП), Алианса на либералите и демократите (АЛДЕ) и Съюза на Европа на нациите (ЕНС). Така че независимо от това какви предложения се правят, когато става въпрос и когато се касаят въпросите на България, цялата делегация, независимо от нейното представителство от различни политически партии, ние гласуваме единодушно. Както вие спомнехте, 12 сме членовете на регионите в 12 изборни длъжности. На практика сме 11 кмета и представител на Общински съвет-София Малина Едрева. Има кметове с много голям опит, между които Владимир Москов на Гоце Делчев. Знаете, в от доайените Людмил Веселинов, който е 7 мандата кмет на Попов.  Румен Гунински – кмет на Правец, да не забравяме Златко Живков, който е кмет на Монтана, и също е дългогодишен участник в Комитета на регионите. Новобранците сме аз, Стефан Радев – кметът на Сливен, Добромир Добрев, който е кмет на Горна Оряховица, Бейтула Сали Мюмюн, който е кмет на Община Самуил. Общо взето изброих по-голямата част от кметовете. Не на последно място Хасан Азис – кметът на Кърджали. 12 души, които защитаваме както интересите на общността в България, така и интересите на общността регионални и местни в Европа.

Водещ: Г-н Зайчев, колко пъти в годината се събирате в състав българска национална делегация? Знаем, че Комитетът на регионите провежда по 6 пленарни сесии на година, но събирате ли се на ниво българска национална делегация?

Николай Зайчев: Не само ниво българска делегация, ние се събираме и с останалите колеги при всяко едно от тези 6 посещения, които ние извършваме в Брюксел, когато има редовно заседание на Комитета на регионите ние обсъждаме и с останалите делегации. Като нововъведението от последната сесия през миналата седмица имахме заседание на 26 и на 27-ми, 135-то заседание на Комитета на регионите, прокарахме една пътека, която е изключително важна, и смятам, че така ще продължи в Комитета на регионите да се практикува. Направихме отделна среща на две делегации – румънската и българската – с изнесено заседание в Комитета преди общото заседание на Комитета на регионите, където обсъдихме въпроси, касаещи и двете държави. Така че като съседни държави, същевременно като членове на Европейския съюз, ние имаме общи виждания по много от въпросите, касаещи всяка една от политиките, които изброих в началото. За пръв път се прави в Комитет на регионите такава двустранна среща, разбира се, със съответните разрешения от Карл Хайнц Ламберт – председателят на Комитет на регионите, и с насърчителната политика в тази посока за обединяването на вижданията на различните делегации. Колкото за самата наша делегация, ние се срещаме като кметове и в България, извън тези 6 пленарни заседания, които имаме, а самите ние участваме във всички тези комисии, които изброих. Така че през останалото време на година ние се виждаме, и извън България се виждаме в Брюксел, и при посещението на тези комисии взимаме единни решения, които касаят европейската общност като цяло в тези комисии. В постоянна връзка сме помежду си. Когато особено се касае за въпроси, разгледани в Комитета на регионите, и касаещи всички кметове на България, внасяме различни доклади в Националното сдружение на общините на Република България. По този начин информираме всички наши колеги за това, което на практика ние работим, и това, което е като политика по отношение на Европейския съюз и разбира се на местните власти.

Водещ: Казахте общи становища между България и Румъния. За кои сфери става въпрос по-подробно да ни кажете?

Николай Зайчев: Особено това, което касае регионалното развитие, ние имаме обща визия по отношение на цялостната политика на присъединяването. Знаете, че и двете председателства – и Българското, и Румънското на Европейския съвет, бяха насочени към присъединяването на останалата част от балканските страни. Въпросите, които разгледахме, бяха свързани с регионалната политика и по отношение на кохезионната политика на Европейския съюз, защото и двете държави като цяло изоставаме по отношение на инфраструктурните проекти. Поради тази причина и двете държави имаме становища в тази посока, и това ще го внесем като становище в самия Комитет на регионите от името на двете делегации за това да се запази кохезионната политика във вида, в който беше към този момент, и дори да се разшири, защото изоставяйки от останалите държави-членки по отношение на инфраструктурните проекти, и въобще на инфраструктурата като цяло, по този начин се забавя и целият Европейски съюз. Именно по тази причина държим нашите държави да се изравнят в това отношение с останалите страни. Разбира се, коментирахме общи проекти, свързани с културното наследство, свързани със съвместна дейност по отношение на туризма. Малко или много ние сме две съседни държави. И идеята е в последствие да се разшири тази визия и с Гърция, защото това сме държавите-членки, които към този етап като съседни държави членуваме в Европейския съюз.

Водещ: Г-н Зайчев, в началото на разговора споменахме, че Европейската комисия, Съветът на Европейския съюз и Европейският парламент трябва да се консултират с Комитета на регионите. Няма как да не ви попитам какво е вашето мнение за преговорите за това кой ще оглави европейските институции, номинираните до момента личности?

Николай Зайчев: Следя много отблизо целия този процес, защото както всички знаете, становището на нашата страна по отношение на Манфред Вебер беше изключително важно той да оглави Еврокомисията, впоследствие идеята на Европарламента като председател на групата на ЕНП. За съжаление от това, което се случи през последните 48 часа, смея да твърдя, че май това няма да се случи. От това, което последно излезе като информация след вчерашните срещи, за шеф на Еврокомисията е предложена Урсула фон дер Лайън, един наистина сериозен човек, представител на Общността, медик. Имал съм възможността да общувам с нея, защото тя е гостувала в Комитета на регионите. Изключителен човек наистина. Но това, което виждам, пък и последната идея за Сергей Станишев, който да бъде кандидат на социалистите за председател на Европарламента с разделено председателстване, май също няма да се случи. Така че идеята, която и нашия министър-председател имаше и за Кристалина Георгиева, и въобще българин да заеме една от тези длъжности май няма да се случи. Но следя с изключително внимание както аз, така и моите колеги, защото това е изключително важно кой ще оглави тези органи на управлението в Европа. Не трябва да се подценява този въпрос и от всички наши граждани, защото това определя и политиката за развитие на Европейския съюз и за в бъдеще, и разбира се, касае и местните власти и местните общности.

Йоланда ПЕЛОВА

 

Коментари