Избори

Необходимост от нов водопровод в Черногорово

Пазарджик, Черногорово На среща с общественици и симпатизанти в Черногорово, кандидатът на БСП за кмет на община Пазарджик Стоян Парпулов, се запозна с основните проблеми на живеещите в селото:  необходимостта от подмяна на остарелия азбестов водопровод, вреден за здравето на хората; липсата на спортна площадка и занемарените паркове.

 

Стоян Парпулов отговори, че в рамките на мандата ще започне процедура по проектиране и изграждане на нов водопровод, ще бъде изградена нова спортна площадка в района на занемарения селски стадион, ще се вземат незабавни мерки за поддръжка на парковете.  

На срещата присъстваха и кандидатите за общински съветници Илко Савов, Елена Анова и Васил Котев, които взеха отношение по повдигнатите въпроси.

Коментари