Институции Криминално

Неистински документи в опит за спестяване на данъци засечени при проверка

Пазарджик Редица случаи на представяне на неистински документи, целящи избягване на данъчно облагане, са засекли инспекторите от отдел „Местни данъци и такси”. Това съобщи на редовната си пресконференция кметът Тодор Потов. Той обясни, че се касае за около 60 лица, при които са систематизирани 3 вида данъчни измами:

– Представяне на неистински договори за покупко-продажба на пътно превозно средство, с цел закриване на партидата за съответния лек автомобил, което води до отчисляване на задължения за съответното МПС и преустановяване на данъчното му облагане;

– Представяне на неистински квитанции за платен данък върху превозното средство, която е послужила за прехвърлянето на собствеността на МПС с цел избягване на данъчното облагане;

– Представяне на неистински талони при декларирането на съответните МПС, в които са променени данните за мощност (kW), в следствие на което автомобилът преминава в друга група на облагане с данък (по-нисък) и в допълнение на това се ползва и облекчение да действащо катализаторно устройство, съгласно издаден документ от компетентен орган.

Несъответствията са установени при съпоставянето на декларираните в Общината данни с тези в системата на ТАТ и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

В тази връзка ще бъде сезирана Районна прокуратура – Пазарджик за извършване на проверка, която да установи наличието на данни за евентуално извършено престъпление.  

Коментари