Вашите сигнали Институции

Недоволство в Говедаре заради обявено инвестиционно предложение за обединяване на площта на площадка за третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства

Написано от ПЗИНФО

Жителите на Пазарджишкото село Говедаре са против обявено инвестиционно предложение за обединяване на площта на площадка за третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства. Събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори и неопасни хартиени и пластмасови отпадъци, увеличаване на оборотните годишни количества на вече разрешени отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

От името на своите роднини в селото с нас се свърза Краси Димчев, който изрази тревогите им от замърсяването на въздуха, защото по думите му през нощта в съществуващата база се горят гуми и се топят акумулатори, а киселината се изхвърля в полето.

В тази връзка потърсихме РИОСВ-Пазарджик с питане дали са постъпвали сигнали за замърсяване и какви са били предприетите действия по тях.

Ето и отговорът от директора на еко инспекцията, от който става ясно, че веднъж въпросното дружество е глобено с 30 000 лв.:

Коментари