Институции Общество

Недискриминация и върховенство на закона тема на приемна в кв. „Изток“ в четвъртък

Пазарджик Приемна за граждани по въпроси свързани с недискириминацията и върховенството на закона ще се проведе в кв. Изток, гр. Пазарджик. Приемната се организира в изпълнение на решение на Областния съвет по етнически и интеграционни въпроси, за провеждане на изнесени съвместни приемни с представители на различни институции и съгласно планираните през годината дейности по приоритет „Върховенство на закона и недискирминация”.

 

Приемната за граждани ще се проведе на 14.07.2016г. /четвъртък/ от 18.00ч., в сградата на Пенсионерски клуб, кв. „Изток”, гр. Пазарджик. Участие ще вземат  Ремзи Хюсеин – регионален представител на Комисията за защита от дискриминация гр. Пазарджик, старши инспектор Иван Ганчев, началник на участък „Полиция"-кв. Изток, гр. Пазарджик, Таня Кузманова – главен експерт и секретар на Областния съвет по етнически и интеграционни въпроси, Велко Петков – служител от Общинска администрация гр. Пазарджик.

Коментари