Институции

Неби Бозов ще представят ЮЦР в Комитета за наблюдение на Програма „Морско дело, рибарство и аквакултури”

Написано от ПЗИНФО
Кметът на Община Сърница Неби Бозов е избран за представител в Комитета за наблюдение на новата европейска Програма „Морско дело, рибарство и аквакултури”. Той също така ще бъде и представител в тематичната работна група по подготовката на програмата. Това стана на заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, от чиято квота е избран кметът на Сърница, където той е пълноправен член.
Изборът се проведе чрез тайно гласуване чрез специализирана онлайн платформа, съобщиха от общинската администрация.
През новия програмен период 2021 – 2027 г. Регионалните съвети за развитие имат ключова роля в планирането, избора и реализацията на проекти с европейско и национално финансиране. Съветът изпълнява функции по управление, координиране, наблюдение и контрол на изпълнението на интегрираната териториална стратегия за развитие на съответния регион, участва в процеса на подбор на проекти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, от други европейски фондове и финансови източници, включително финансови инструменти, и от съответното национално съфинансиране и предоставя писма за подкрепа във връзка с участието на български партньори в проекти по програмите за трансгранично сътрудничество.
Регионалният съвет за развитие на Южния централен район включва представители на общините от областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково.

Коментари