Преди 100 години възможностите за работа извън дома за жените са много ограничени, а участието им в политическия живот – невъзможно. На 15 януари 1938 г. е дадено законово право на българките да гласуват.

В дотогава действащия изборен закон, иначе демократичната Търновска конституция, не е казано изрично за пола на имащите право на глас, но се има предвид под „избиратели“ само мъже, защото по това време за България това просто е било немислимо – жена да участва в делата на мъжете. Изборният закон гласи:„Избиратели са всички български граждани, които имат възраст по-горе от 21 година и се ползват с граждански и политически правдини.”

Това бе една от темите по които разговаряха жените от шивашки цехове в Пашови с Небие Кабак, втора в листата и Осман Мурадов – трети в листата на ДПС за Народно събрание от нашия избирателен район. „Вчера проведохме среща, с жените от Пашови и съседните населени места, работещи в трите шивашки цеха в с.Пашови“, съобщи председателят на Областната организация на ДПС – Юмер Хамза.

20-и век бележи напредьк за правата на жените – извоюва се правото им на глас и равенство между половете. Ето защо Небие Кабак призова всички дами да упражнят правото си на глас в неделя и да подкрепят листите на ДПС за Народно събрание и Европейски парламент.

За да го направите и вие, гласувайте с бюлетина №28!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!