Site icon pz-info

На 7 ноември в Пазарджик ще се събират негодни за употреба батерии, акумулатори и оборудване

Община Пазарджик организира кампания за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, както и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.
На 07 ноември и 01 декември от 10,30 до 12,00 часа на площад „Константин Величков“ / до сградата на Общината/ ще бъдат разположени специализирани контейнери за събиране на отпадъците.

Коментари