Култура

На 19 септември откриват третото издание на Националната графична изложба „Георги Герасимов“

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик

През 2015 година, с подкрепата на Община Пазарджик, Художествена галерия „Станислав Доспевски” инициира и стана домакин на Национална графична изложба на името на пазарджишкия художник – график Георги Герасимов. Националното събитие се провежда през две години. Изложбата е със статут на конкурс, който придоби популярност и устойчивост във времето.

На 19 септември 2019 г. в 18 ч. ще се състои официалното откриване на третото издание на Националната графична изложба „Георги Герасимов” и награждаване на отличените автори. Експозицията представя 33 автори с 62 творби. По традиция за Национална графична изложба „Георги Герасимов”, галерията издава луксозен двуезичен каталог.

Трето издание на НГИИ „Георги Герасимов” ще бъде съпътствано от изложба „Георги Герасимов – непознатият график” с избрани трорби от богатото художествено наследство, което ни завеща художникът Георги Герасимов (1905-1977). Във втора зала на Художествена галерия „Станислав Доспевски“ са подредени 97 творби (графика и рисунка) на автора. Художествените произведения са създадени между 1928 и 1971 г. като са застъпени теми, по които художникът е работил през целия си живот. През май 2019 г. тази изложба гостува в Българския културен институт в град Прага.

***

Организираните форуми, представящи родното и чуждо графично умение в България, са вече културен факт с история. През две или три години в различни духовни центрове у нас се провеждат изложби, които в ритмична последователност превръщат тези изяви в институционален модел и им дават статут на утвърдени средища на тиражираното изкуство.  Национална графична изложба „Георги Герасимов” в Пазарджик е поредното средоточие на  усилия да се представи съвременно изкуство в град с възрожденски традиции и висок усет за естетичност на своята публика.

„Превъзходството” на графичната художественост, над другите изящни опитности, е в нейното изразно многообразие, благороден порив за различност и личен свят, очертан от техническата вещина на автора, проведена както в традицията на това изкуство, така и стремеж, водещ  до преодоляване на улегналост и рутина.

Но най-важното, което отличава графиката, е нейната закодирана като същност демократичност благодарение на равностойните, но  лимитирани отпечатъци на реализираната първоначална изобразителна идея.

През годините вниманието към гравюрата, не само у нас, пулсираше с амплитуда, която на моменти показваше, че пристрастието, като интерес към нея, губеше увлечение. Вероятно „вина” за това имаше търсеното разнообразие на технически похвати и насоченост за взаимно проникване и обогатяване на класическите методи с модерните компютърни технологии. Това време сякаш остана в историята, защото ценителите на графичното изкуство, в голяма част, не бяха благосклонни да приемат предложената подмяна, която прехвърляше артистичните усилия на художниците от трудните за овладяване повърхности на литографския камък, металната плоча и щорцовата дъска върху монитора на компютъра.

В поредното трето издание на Националната графична изложба, посветена на големия и изтънчен артист Георги Герасимов е радостно да се види, че художниците (както утвърдени, така и по-млади, но вече с подчертано усвоена техническа култура), са се обърнали към класическите похвати на графичното майсторство. Това позволява на авторите, представили своите произведения, да изразяват свободно собствените си възгледи в съдържателни и естетически аспекти, търсещи отговорите на вечната дилема:  за принадлежност към обществения ангажимент – като човек и гражданин, или противопоставянето на личния усет и възприятие за света – като човек и творец. Разбира се, всеки творец е и преди всичко гражданин, но подсказаната дискусия, наблюдаваща се в повечето творби, намира своя отзвук в много от тях като добре изразени морални и художествени мотиви на една  непримиримост, възлагаща на артиста отговорност – както за случващото се зло, така и за доброто, което не винаги зависи от него.

Всичко това може да предложи размисъл и вътрешен разговор на всеки, който ще се наслади на представените графични листове в изложбата, с пожелание Художествена галерия „Станислав Доспевски” да състави поредната си колекция, този път от тиражирано изкуство, към Националната графична изложба „Георги Герасимов”, като отделна сбирка – кабинет (както колекция „Портрет”, колекция „Пейзаж”). Това би допринесло за обогатяване на художествения фонд на градския музей в Пазарджик, от една страна, а от друга – би довело до разгръщане на статута на изложбата в бъдеще и превръщането й в международна.

Христо Кърджилов

Коментари