Институции

На педагогически форум представят добрата практика „Клас на месеца“

Пазарджик

Община Пазарджик организира на 25 юни педагогически форум „Обмен на добри практики, показани в конкурса „Клас на месеца”, обявен от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН). Форумът ще се проведе в Пленарната зала на Община Пазарджик от 9.30 до 16.00 часа.

На събитието добри практики ще представят учителите, които са участвали с номинации в конкурса „Клас на месеца” през учебните 2017/2018 и 2018/2019 г. Всеки от тях ще покаже своята работа с учениците в клас и извън класната стая, иновативни дейности, благотворителни инициативи, примери за толерантност и разбирателство, подкрепа и сътрудничество.

Обобщаването на резултатите от конкурса „Клас на месеца” сочи, че има какво да се покаже. За учебната 2017/2018 година класовете, издигнали номинации, бяха 24 от 9 училища в общината. За учебната 2018/2019 година класовете, подали номинации са 22 от 12 училища в общината, като немалка част от класовете участваха с номинация всеки месец, като тази година се включиха повече гимназиални класове.

Коментари