България

Националната седмица на четенето в Пазарджик

Пазарджик В изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020 г.) Министерството на образованието и науката организира провеждането на Национална седмица на четенето, която ще се състои от 10 до 14 октомври 2016 г. От МОН домакинството на Националната седмица на четенето е възложено на Регионалното управление на образованието – Пазарджик.

 

В Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020) са очертани ключови политики и мерки за повишаването на грамотността на всички нива на образование и е представена визията на Министерството на образованието и науката за насърчаване на четенето до 2020 година, като в стратегията са взети предвид Заключенията на Съвета по въпросите на грамотността от 27 ноември 2012 г.

В стратегията се акцентира върху създаването на среда за насърчаване на грамотността, в която специално място се отделя на съвременните информационни средства и на ролята на учителите в нея. Голяма част от планираните мерки в стратегията имат за цел преодоляването на причините за ниска грамотност с особено внимание към застрашените групи.

В програма са определени дейностите за всеки ден от  Националната седмица на четенето – 10 – 14 октомври 2016 г. В мероприятията са включени участия на деца и ученици от училищата и детските градини от област Пазарджик. Дейностите се реализират в партньорство с Община Пазарджик, Община Панагюрище, Община Велинград, ДКТ „Константин Величков“ – гр. Пазарджик, РБ „Никола Фурнаджиев“ и др.

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

10 – 14.10.2016 г.

(предварителна програма)

Първи ден – понеделник, 10 октомври 2016 г.:

Откриване на Националната седмица на четенето в детските градини и училищата

Стартиране на анкетата „10 причини да чета“

„В света на приказните герои“ – четене и илюстриране на любими приказки, драматизации в детските градини и началните училища

 

11.00 – 11.30 ч.  Официално откриване на Националната седмица на четенето в ДТ „Константин Величков“, площад „Константин Величков“ №1. Информиране за целите, програмата и по-важните предстоящи събития

11.30 – 12.00 ч. Кафе – пауза

12.00 – 13.00 ч.   „Книгата на живота“ – спектакъл в ДТ „Константин Величков“

14.30 – 18.00 ч.  „Чудни думички редя“ – представяне на нови детски книги:

  • 14.30 – 15.30 ч.  „Цветен стихокалендар“ на поетесата Цветанка Убинова

(РБ „Никола Фурнаджиев“ );

  • 15.30 – 16.30 ч.  „Тридесет пъстроцветни гатанки“ на поетесата Таня Стоенчева (Детски отдел към РБ „Никола Фурнаджиев“ );
  • 17.00 – 18.00 ч. „Приказна въртележка“ – драматизация

(парк „Острова“ ).

 

Втори ден – вторник, 11 октомври 2016 г.:

Маратон на четенето – четене на приказки или разкази от публични личности

„Нашата библиотека“  – инициативи в детските градини и училищата за подаряване и размяна на книги

„Детската библиотека – приказна чуднотека“ – посещения на деца и ученици в библиотеките

 

10.00 – 15.30 ч.  Маратон на четенето – четене на приказки или разкази от публични личности в детските градини и училищата

10.30 – 11.30 ч. „Четем заедно“ – среща на три поколения (РБ „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик, ул. „Л. Боянов“ №3)

12.30 – 13.30 ч. Класната библиотека на ІVА клас от ОУ „Св. Климент Охридски“ – Пазарджик и авторската им книга (ОУ „Св. Климент Охридски“ – Пазарджик)

15.30 – 16.30 ч.  Информационна среща с родители за подкрепа на деца и ученици, които имат проблеми в езиковото развитие (НУ „Г. С. Раковски“ – гр. Пазарджик)

16.30 – 17.30 ч. Информационна среща с родители за подкрепа на деца и ученици, които имат проблеми в езиковото развитие (Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – град Пазарджик)

 

Трети ден – сряда, 12 октомври 2016 г.:

„Език свещен на моите деди“ – състезания по български език

Българският език – „ту арфа звънлива, ту меч“ (дискусии, дебати, рецитали)

 

10.00 – 12.30 ч. Състезание „Магията на четенето“  (ОУ „Проф. Марин Дринов“ – град Панагюрище)

14.00 – 15.30 ч. Състезание по български език – БАН (СУ „Георги Бенковски“-Пазарджик)

16.30 – 17.30 ч. „… защото Словото живее в нас“ –  спектакъл на учениците от ЕГ „Б. Брехт“ (Етнографски музей – град Пазарджик)

 

Четвърти ден – четвъртък, 13 октомври 2016 г.:

„Работилница за творческо писане“ – ученици творци представят свои авторски текстове; ученици представят творчеството и любопитни факти от живота на любим поет или писател

Ателие за споделяне на добри педагогически и обществени практики за насърчаване на четенето (опит на педагози от училища, детски градини и ЦПЛР, библиотеки и читалища)

 

10.30 ч. – 12.00 ч. Работилница за творческо писане  (СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Велинград)

13.00 – 15.00 ч. Ателие за споделяне на добри педагогически и обществени практики за насърчаване на четенето (опит на педагози от училища, детски градини и ЦПЛР, библиотеки и читалища) – Художествена галерия „Цвета Шуманова“ – град Велинград

 

Пети ден – петък, 14 октомври 2016 г.:

Закриване на Националната седмица на четенето и представяне на резултатите от реализираните дейности

 

10.30 – 10.45 ч. Откриване на изложба с илюстрации на детски приказки и снимки от училищни инициативи, посветени на четенето – фоайе на зала „Маестро Георги Атанасов” в сградата на Община Пазарджик, бул. България №2

10.45 –12.00 ч.  Закриване на Националната седмица на четенето (концертна зала “Маестро Георги Атанасов”- град Пазарджик )

  • 10.45 – 11.00 ч. Представяне на резултатите от реализираните дейности по време на Националната седмица на четенето
  • 11.00 – 11.30 ч. „Мъдрият тъкач“ – оперета
  • 11.30 – 12.00 ч. „Моят любим  герой“ –  приказен карнавал.

Коментари