Култура

Националната библиотека гостува на велинградско читалище

Написано от ПЗИНФО

Инициативата е по повод 1 ноември -Деня на будителите и част от програмата на читалището, с която то отбелязва своята 115 годишнина.
Изложбата представя знакови документи от фондовете на Националната библиотека .

Доц. д-р Любомир Георгиев, ръководител на направление „Опазване на ръкописно и документално наследство” в НБКМ, е един от авторите на концепцията. 15 панела на пътуващата фототипна изложба представят три основни колекции на отделите „Ръкописи и старопечатни книги”, „Български исторически архив” и „Ориенталски сбирки”
Изложбата повежда посетителите към най-ранните паметници на българската книжовност, достигнали до нас през вековете. Сред тях са Енинският апостол от края на Х-началото на ХІ в., Добрейшовото четириевангелие от началото на ХІІІ в. и палимпсестния Драготин апостол и миней от края на 12 век. Блясъкът и хармонията на калиграфското изкуство се отразяват в някои от най-богато украсените представители на ръкописната традиция на православието. Не са пропуснати и знакови за българската култура книги като Първият Софрониев препис на История славянобългарска от Паисий Хилендарски, появата на първата печатна книга на новобългарски език – „Неделник” на Софроний Врачански и първият български светски буквар на д-р Петър Берон – „Рибният буквар”.
Отдел „Български исторически архив” акцентира на просветното дело през Възраждането, като представя документи за Габровската гимназия и завещанието на Евлоги Георгиев. Впечатляват портретната фотография на княз Александър І Батенберг, манифеста на цар Фердинанд І за обявяване на Балканската война и личният бележник на поета революционер Пейо Яворов.
Отдел „Ориенталски сбирки“ излага преписи на творби от ранни арабски автори, художествено изработени персийски ръкописи, както и редки старопечатни издания на османотурски език. Отделът съхранява третата по значение в света сбирка от османски документи.

Коментари