Любопитно Общество

Настоятелството на МГ първи в страната с европроект

Пазарджик 

Финансиране по европейска програма „Еразъм+” спечелили Училищно настоятелство (УН) при МГ „К. Величков” – Пазарджик, съобщава председателят на настоятелството Георги Карабойчев. Настоятелството е първото одобрено за финансиране по програмата, сектор „Младеж” не само в областта, а и в България. Проектът се печели като кандидатстваща страна, или самостоятелно изработен проект. Стойността на финансирането е 93076 (деветдесет и три хиляди и седемдесет и шест евро) по Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики" – дейност „Стратегически партньорства", сектор „Младеж".

Името на проекта е „Инициативни и креативни млади хора – заедно в съвременна Европа". Това са най-тежките, трудни и мащабни проекти, поясняват от УН, като се позовават на експертите от ЦРЧР към
МОН. Партньори на настоятелството в проекта са от Англия, Чехия, Литва и Италия. 

Коментари