България Институции Общество

Наръчник за менторство” помага на проблемни ученици

Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие” издаде Наръчник за менторството за учащи. Книгата идва като резултат от приключилия проект„Менторство за самопомощ”, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм за Европейско икономическо пространство 2009 – 2014г., чрез Институт „Отворено общество-София”.

Наръчникът за ментори съдържа добри практики, които могат да бъдат използвани и занапред, особено в началните, основните и средните училища в страната. Трудът описва менторството като подход, каква е връзката между наставника и ученика като показва и каква е бариерата между двамата, в момента, когато прекъсне връзката и даденият ученик трябва самостоятелно да продължи да се развива без намесата на ментора. Николета Янева, която е била обучител на ментори в три училища-ОУ „Панайот Волов” и НУ „Кирил Нектариев” в Пловдив, и ВУИ „Ангел Узунов” в Ракитово, поясни, че реализацията на този проект е поставила началото на така нареченото „училищно менторство”, насочени към ученици с проблемно поведение.

През последните 6 месеца 42 деца в училищна възраст са били  разпределени между учителите-ментори, които са били от конкретното училище. През този период наставници са имали различни задачи като основната е била помогнат на учениците да имат по-добър резултат в образователния процес и да се спре процесът на отпадане на учащите.Камен Стратиев, който е бил ръководител на проекта уточни, че другите задачи на менторите са били да открият образователния дефицит на децата, да помогнат да организират свободното им време и да ги мотивират за учене.

От сдружението „Обединени професионалисти за устойчиво развитие”, чиято мисия на експертите е да подпомага уязвими и неравнопоставени групи от хора, за постигане на професионална и личностна реализация, съобщиха, че резултатите от цялостния проект са били представени на специален семинар, в който са участвали представители на над 40 училища от Пловдивска и Пазарджишка област. Обобщените резултати и издаденият Наръчник ще бъдат предложени за приложение и в други училища, където има нужда от намесата на специалисти за подобрения на дисциплината на проблемни ученици.

Коментари