Криминално Общество

Нарушения на противопожарните правила установиха проверки в жилищни сгради

С цел недопускане на инциденти и трагични последствия от възникване на пожари в жилищни сгради служителите от РДПБЗН – Пазарджик информират, че при извършвани проверки и при пожарогасителни действия  в жилищни сгради се констатират редица нарушения на противопожарните правила като:

 

– Преградени и обособени като складови помещения пространства от етажните и междуетажни площи;

– Складиране на горими материали по пътищата за евакуация;

– Затрудняване на достъпа до пожарните кранове;

– Поставяне на материали и оборудване, както и изграждане на други препятствия, с които се намалява широчината на евакуационните пътища;

Това води до нарушаване на условията за успешна евакуация, ограничаване достъпа на дежурните противопожарни екипи до жилища и помещения, затруднява пожарогасителните и аварийно – спасителни действия и способства за бързото развитие на пожара съпроводено с отделяне на висока температура и силно токсични продукти на горене.

Начина на ползване на общите части в жилищните сгради и поддържането на противопожарния режим в тях е отговорност на собствениците и е регламентиран в Закона за управление на етажната собственост (обн. ДВ бр. 6 от 23.01.2009 г., изм. ДВ бр. 43 от 07.06.2016 г.)

чл. 32 и чл. 34 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите забраняват складирането на материали и оборудване в коридорите, стълбищата и другите пътища за евакуация, както и възпрепятстване на достъпа до вътрешни пожарни кранове. При констатирани нарушения на нарушителите ще бъдат съставяни актове за установяване на административно нарушение по чл. 260 от Закона на МВР.

Пресцентър ОД МВР – Пазарджик

Коментари