Общество

НАП офис Пазарджик продава земеделска техника

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик Земеделска техника, на длъжник, продава на търг през месец септември НАП офис Пазарджик. Дробилка, ремарке и колесен трактор са разположение за оглед на желаещите да ги закупят всеки присъствен ден от 17.09.2021 г. до 24.09.2021 г. от 9,00 ч. до 16,00 ч.Търгът ще се проведе на 30 септември 2021 г. от 11,00 ч. в сградата на НАП офис Пазарджик на ул. Асен Златаров № 7, етаж 4

Условията и правилата за провеждането на публичните търгове, датите за огледите, както и списък на вещите с тяхната продажна цена и характеристики са на разположение в сградата на ТД на НАП офис Пазарджик и на страницата на НАП в интернет.

Коментари