Институции Общество

НАП вади на търг томограф и рентген

Пазарджик Спирален компютърен томограф и рентгенов апарат са поредните вещи на длъжници, които ще продава на търг НАП офис Пазарджик. търгът ще се проведе на 26 септември от 11.30 часа.

 

Томографът е закупен през 2009 г. и е в добро техническо състояние. първоначалната му цена е 48 000 лева. Рентгеновият апарат, марка Simens, е пуснат в употреба през същата година. Неговата първоначална цена е 49 000 лева. Оглед на вещите може да се извърши на адрес гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 49.

Желаещите да се включат в наддаването, трябва да преведат депозит за участие от 20 на сто от първоначално обявената тръжна цена.

Условията и правилата за провеждането на публичните търгове са на разположение в сградата на ТД на НАП офис Пазарджик и на страницата на НАП в интернет.

Коментари