България

Намалели сме с над 1500 жители през миналата година

Пазарджик С 1529 души е намаляло населението на област Пазарджик през 2016 година, показват данни на отдел „Статистически изследвания – Пазарджик”. Измерено в коефициента на естествения прираст, намалението е с 5.8‰ – минус 4.3‰ в градовете и минус 8.4‰ в селата. Според анализа, населението в областта в резултат на естествения прираст се дължи предимно на негативните демографски тенденции в селата.

 

През 2016 г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст, като най-малки по стойности коефициенти имат областите София (столица) (-1.5‰) и Сливен (-2.4‰), а най-високи в област Видин – минус 16.9‰, следвана от областите Монтана (-13.2‰) и Кюстендил (-13.0‰).

Всички общини в област Пазарджик също са с отрицателен естествен прираст. Той е най-нисък в общините Ракитово (-1.6‰), Сърница (-2.3‰) и Пещера (-3.3‰) и най-висок – в община Лесичово – минус 17.1‰, следвана от общините Белово (-16.4‰) и Стрелча (-14.6‰).

Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният прираст (нетното салдо от външната миграция), който за област Пазарджик е минус 1 287 души, или минус 4.9‰ показва статистиката. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта.

През 2016 г. заселилите се в област Пазарджик са с 375 по-малко в сравнение с 2015 година. Заселилите се в област Пазарджик през 2016 г. са 2 622 души, като от тях 42.5% (1 115) са мъже и 57.5% (1 507) са жени. През 2016 г. всички общини в областта имат отрицателен механичен прираст.

През миналата година в преселванията между населените места в страната са участвали 96 014 лица. В  преселванията между населените места в област Пазарджик участват 1 126 души, или това е вътрешнообластната миграция. 960 души пък са заявили промяна на своя настоящ адрес от област Пазарджик в чужбина.завърналите се в страната или получили разрешение за постоянно пребиваване у нас, и в частност в област Пазарджик, са били 287 лица.

Коментари