Общество

Налични ПИК в офис на НАП Пазарджик

Написано от ПЗИНФО

Пазарджик В НАП офис Пазарджик са налични персонални идентификационни кодове, чрез които клиентите могат да ползват електронните услуги на НАП, достъпни с ПИК.Агенцията се стреми все повече услуги да бъдат предоставени по електронен път, което облекчава подаването на данъчни и осигурителни декларации по интернет, подаване на справки и документи, подаване на искания за издаване на удостоверения, проверка на здравен статус, регистрация по закона за ДДС, регистрация на самоосигуряващи се лица и др. С въвеждането на персоналния идентификационен код, НАП даде шанс и на физическите лица да общуват с администрацията онлайн без да е необходимо да закупуват електронен подпис. Днес близо 1 млн. граждани имат активен ПИК от НАП, с който могат да ползват както електронни услуги на приходната агенция, така и на други институции като НОИ, Националната здравноосигурителна каса, Агенцията по заетостта, Агенцията по вписванията, Министерство на земеделието и 60 общини в страната.

НАП офис Пазарджик

 

 

Коментари