Избори

Найден Шопов постави във фокуса на вниманието неслучили се, но важни за общината проекти

Пазарджик  Неслучилите се, но важни за Пазарджик проекти бяха основен акцент в пресконференцията на кандидата за кмет на Пазарджик от ГЕРБ и водач в листата за общински съветници, Найден Шопов.  Редом с него застана и вторият в листата, Евтим Янев. На фона на всички маловажни неща, които се случиха от началото на кампанията, мисля че е време да започнем да говорим за същинските проблеми на общината, каза Шопов.

 

Първият акцент, който постави, беше проектът за воден цикъл. „Защо, след като има договор с ОПОС от септември 2011 г. до септември 2015 г. на стойност 49 822 725 лв. към днешна дата не е задвижен и не е реализиран, като се знае от всички, че ВиК Пазарджик търпи огромни загуби от водопропускане – 55-60%. Дали това водопропусане  не е и предпоставка за улягане на почвата на новоремонтирани улици и тротоари. Друга страна на въпроса е дали от Мокрище, където няма канализация и се използват септични ями и не е възможно да се замърси водата на общинския център. Нямам обяснение защо за проект за около 7-8 млн. лв. 8 години общинските служители не могат да се организират и в интерес на хората да изпълнят канализацията в селото. Евтим Янев допълни, че проектът за воден цикъл още не е одобрен, а в бъдещ период ОПОС приключва и изпълнение няма да се случи. Проектът е спрян от управляващия орган на програмата.

Друг значим и неосъществен проект, посочен от Шопов, е, цитирам, прословутото сметище. Знаем, че е сключен договор за изграждане на депо, има избран изпълнител при оферирана цена около 16 млн. лв., но казусът е че са осигурени около 12 млн. за следващите две години. Янев коментира, че не е ясно откъде ще се финансира разликата. Шопов добави, че през тези две години ще продължи да се попълва сегашното депо (около  50 000 т отпадъци годишно) и всички проблеми, свързани с него, ще продължат да стоят. Как е възможно Панагюрище да прави депо и да рекултивира старото, и нещата да вървят паралелно, а ние първо ще правим и после ще мислим какво ще правим със старото сметище, запита Шопов.  Допускането на неоторизирани лица пък той окачестви като реална опасност, дори и за самите тях.

Третият акцент, който кандидатът за кмет от ГЕРБ постави, е Проектът за Западния околовръстен път. Проект, който щеше да е от значение най-малко за икономиката на Пазарджик, за напускането на града от товарните автомобили без да влизат в него. Защо този проект беше обещан, стартиран, а към днешна дата се мълчи. Само убеждението, че новата власт ще продължи проектите не е достатъчно.

Тема, определена като често подценявана, беше почистването на речни корита, отводнителни канали и язовирите, стопанисвани от общината. За това не са нужни големи инвестиции, нужна е организация, каза Найден Шопов. През 2013-2014 г. коритото на Марица е почиствано от фирма от Неделино, но днес от снимките и на място се вижда какво е състоянието й. Ако през 2005 г. реката и дигите поеха  1600 куб.м вода, в сегашното си състояние ще поемат  1100 куб.м и ако 2005-а се повтори, 500 куб.м ще се излеят в града, допълни Янев.    

От предоставена на пресконференцията справка къде се намира Община Пазарджик според усвоените средства по Оперативните програми на ЕС, спрямо всички общини в България, които са и областни центрове, ние сме на четвърто място отзад напред. За региона , при общо изплатени в областта 145 705 895 лв. за областта, Община Пазарджик е усвоила 23 061 985 лв. (средно по 205 лв. на човек от общината). За сравнение в Панагюрище средно на човек са усвоени 2494 лв., в Пещера – 1815 лв., което поставя тези Общини в челото на национално ниво.

Коментари