Избори

Найден Шопов получи и подкрепата на предприемачите

Пазарджик Безусловната си подкрепа за кандидата на ГЕРБ за кмет на Пазарджик, Найден Шопов заяви на нарочна пресконференция днес Сдружението на предприемачите. Решението беше оповестено в присъствието на председателя на Сдружението – Нишан Бъздигян, инж. Евтим Янев, Младен Младенов и на самия Найден Шопов, който също е техен член. Решението за подкрепа кандидатурата на Шопов е взето на събрание на Сдружението след анализ на първия изборен тур, като причина за него е, че това което се случва в Пазарджик – непрозрачност и неефективност на управлението, не е одобрявано от предприемачите.  Този стил на управление и неглижирането на ОбС, не водят до нищо добро за Общината, още повече като се има предвид и нейната задлъжнялост. НЕ подкрепяме досегашния модел на управление. Подкрепяме Найден Шопов, но  ако това, което обещава не се случи, ще реагираме по същия начин и ще оттеглим доверието си, каза инж. Янев.

Ние искаме Пазарджик да не е привлекателен само с Острова, а и с инвестиции и работни места, каза Нишан Бъздигян. Найден Шопов може и ще изпълни ангажиментите, които е поел, добави той.

Найден Шопов благодари на Сдружението на предприемачите и каза, че подкрепата им няма да е напразна. „Сигурен съм, ча като кмет и член на Сдружението няма да се срамувам от действията си като кмет и пред гражданите. Доверието им ще бъде изпълнено на 100% и след четири години пресконференцията ще бъде за продължаването му”, каза Шопов.  Той благодари също за подкрепата на колегите си от партийните централи на Реформаторски блок, АБВ, „Движение 21”, Благо Солов. Благодари и на БСП, които са призовали избирателите си да гласуват за промяната. Шопов апелира избирателите да не остават в къщи, а да отидат до изборните секции в Деня на будителите.

На пресконференцията инж. Евтим Янев предостави справка за състоянието на Община Пазарджик:

Състояние на Община Пазарджик към м. октомври 2015 г.

Въпреки че през годините от 2008 до 2015 /мандатите на управление на г-н Тодор Попов/ са реализирани  продажби на общинско имущество както следва : 2008 – 11 411 901 лв., 2009 г. – 3 468 564 лв., 2010 г. – 3 927 965 лв., 2011 г. – 3 361 171 лв., 2012 г. – 4 353 926 лв., 2013 г. – 3 260 280 лв., 2014 г. – 5 300 872 лв. и за 2015 г. предвидени за продажба – 3 755 000 лв. или общо за осемте години – 38 839 679 лв. В момента бъдещият кмет получава възможността да управлява Общината при  следните финансови тежести:

– Необходимост от  изплащане до 2019 г. по 2 033 956 лв. средно на година за облигационен  заем, поет от Община Пазарджик / 4 х  2 033 956 лв. /

– Задължение за покриване до 2016 г. на поетите задължения за „ЕСКО“ услуги по енергоефективни дейности в размер на 1 156 681 лв.

– Задължение за включване в бюджета за 2016 г. възстановяване  на отклонените средства за държавни дейности от бюджета за 2015 г.  в размер на 3 002 037 лв.

– Подсигуряване на принудителното вземане  по издаденият от  РИОСВ Пазарджик акт за установяване на публично държавно вземане на 4 535 250 лв. за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО

– Възстановяване на участниците в незаконно проведени и върнати от Върховния съд процедури за продажба на общинско имущество  – Абаджиева къща – 169 000 лв. , паркинга до болница Здраве – 240 000 лв. , сградите около Градски пазар – 1 177 000 лв. , зоната на здравето – 350 000 лв. / приведен депозит за участие /, балона – 404 802 лв. / приведен депозит за участие /  и конната база с. Ивайло – 100 000 лв.  на обща стойност от      2 440 802 лв.

– Издължаване на  просрочените задължения към изпълнители на строителни обекти, услуги и доставчици при засега признати около 3 600 000 лв.

– Намиране източник за разплащане на предизборно изпълнените  и неразплатени до момента обекти  по три договора със „СИГМА-СТРОЙ“ ООД  от края на м. март 2015 г. и два договора от 16.06.2015 г. – единият с фирма „ПЪТИЩА“ АД и другият с фирма „ПЪТИЩА ПАЗАРДЖИК“  със стойност на доплащане по договорите – 1 034 822 лв.          

                            -Земни работи с цел отводняване и полагане на трошенокаменна настилка по уличната мрежа на населените места от територията на община Пазарджик”  – изпълнител „Пътища Пазарджик“, дог . От 16.06.2015 г. на стойност 316 443 лв. с ДДС, срок за изпълнение 45 дни .  Плащане до 14.10.2015 г. няма      

Остатък за плащане – 316 443 лв.

                           -Благоустрояване чрез ремонтни дейности инфраструктурата на територията на Община Пазарджик – изпълнител „Пътища“ АД по дог. От 16.06.2015 г. със срок за изпълнение 64 дни на стойност 313 704 лв. с ДДС . До 14.10.2015 г. са изплатени 30 000 лв. на 9.09.2015 г.

Остатък за плащане – 283 704 лв.

                            – Изпълнение на технически проект за обект : Улици от осова точка 7 и от осова точка 10 до осова точка 17 и осова точка 18; от осова точка 14 до осова точка 16; І-ви етап  – с изпълнител „Сигма-строй“ ООД по договор от 30.03.2015 г. на стойност 316 704 лв. с ДДС и срок за изпълнение 60 дни . Извършените плащания до 14.10.2015 г. са на стойност 42 562 лв. по фактура от 30.06.2015 г.   

Остатък за плащане – 274 142 лв.

                             -ВиК и електро мрежи и съоръжения в кв. 512 и 512 „А“ в индустриална зона Пазарджик – изпълнител „Сигма – строй“ ООД по договор от 24.03.2015 г. на стойност 190 131 лв. с ДДС за срок от 48 дни. До 14.10.2015 г. са извършени две плащания съответно на 23.04.2015 г. за 75 892 лв. и на 07.05.2015 г. за 16 986 лв.   

Остатък за плащане  – 97 163 лв.

                             -Благоустрояване на зелена площ в УПИ ІV-595 ,571 ,кв. 512 по плана на гр. Пазарджик – изпълнител „Сигма-строй“ ООД с договор от 24.03.2015 г. и срок за изпълнение 60 дни. Плащанията до момента са 10 301 лв. на 7.05.2015 г. и 47 503 на 30.06.2015 г. Остатък за плащане – 63370 лв.

-Изплащане до 2018 г. поет револвиращ кредит , който до м. юли 2015 г. е усвоен в

                   размер  на  5 229 675 лв. плюс дължимите лихви  в размер на 245 481 лв.

                   годишно  /4 х 245 481 лв./ до   изплащането.

Или просто казано бъдещият кмет трябва да положи неимоверни усилия  да подсигури за мандата си средства в размер на 32 150 971 лв., средно по 8 037 742 лв. на година, без да има възможността да тегли  нов кредит, или да продава общинско имущество, понеже такова продаваемо вече почти  няма. Въпреки трудностите  трябва и да изпълнява функциите на Общината. В същото време собствените приходи на Община Пазарджик  и получаваната изравнителна субсидия са около 22 000 000 лв.

изготвил : инж. Е. Янев

Коментари