Криминално

Над 60 пожара на сухи треви, стърнища и житни култури в пазарджишко

Написано от ПЗИНФО

За периода 01.06.2020 г. до 21.07.2020 г. на територията на област Пазарджик са възникнали общо 61 бр. пожари на сухи треви и стърнища има и 5 бр. пожара на житни култури като по специфични са:
Възникнал пожар на 25.06.2020 г. в землището на село Говедаре, при което е унищожено 90 дка ечемик.
Възникнал пожар на 07.07.2020 г. в землището на село Главиница, при което е унищожено 50 дка пшеница и 20 дка окосен фураж.
Възникнал пожар на 01.07.2020 г. в землището на гр. Септември, при което е унищожено 500 дка пшеница и 1 бр. зърно-комбайн.
Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Пазарджик призовава да се спазват следните правила, за да не се допускат пожари в полските територии:
1.Преминавайки покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.
2.Да не почистват земеделските земи, слогове и крайпътни ивици от растителни остатъци и стърнища чрез палене на огън, тъй като запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки и горски фонд, или да затрудни движението на МПС по пътищата като понижи видимостта.
3.Растителните остатъци от земеделската дейност да се събират на определени места и да се извозват на регламентираните сметища.
4.Да не се допуска палене на открит огън, тютюнопушене и паркиране на МПС в площите с посевите и на разстояние по-малко от 50м. до тях.
5. При складиране и съхраняване на слама, сено и др. да се обособяват фигури с единично тегло до 200т. и разстояние между фигурите не по-малко от 15м. и на разстояние не по-малко от 10 м. от пътища и 50 м. от горски насаждения, като около тях се осигуряват пожарозащитни ивици с ширина най-малко 5м.
6.Техниката ползвана в жътвената кампания трябва да бъде осигурена с искрогасители и пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожар и да се почиства ежедневно след приключване на работа от наслоен прах, горими растителни остатъци и масло.
7.Водачите на земеделската техника са длъжни да могат да работят с наличните пожаротехнически средства и да не допускат боксуване на управляваната от тях техника в житните площи, стърнища и в района на фуражните площадки.
При откриване на признаци на пожар в земеделските територии, не се колебайте, а подайте съобщение за пожар на телефон за спешни повиквания 112, като оставите вашите данни за връзка – имена и телефон.

Коментари