Общество

Над 50% от чужденците в хотелите от областта през юни са били от Израел

Пазарджик

Граждани на Израел са реализирали най-много нощувки от чужденците в местата за настаняване в областта през месец юни, сочат данни на Отдел „Статистически изследвания – Пазарджик”.

 

През този период в област Пазарджик са функционирали 57 места за краткосрочно настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и др. При леглата в тези обекти се наблюдава увеличение със 7.2%, а при нощувките с 11.7%. 90.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 79.8% на български са реализирани в места за настаняване с 3,4 и 5 звезди. Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 51.4%, следвани от Русия – 8.7% и Македония – 6.3%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през юни 2016 г. в област Пазарджик се увеличават с 6.8% в сравнение със същия месец на 2015 г. и достигат 16 681. От всички пренощували лица 90.8% са българи.

Коментари