Любопитно Общество

Над 3000 участваха в пенсионерския фестивал

Пазарджик

В местността „Добра вода” се проведе Общински фестивал на пенсионерските клубове и клубовете на Инвалида в Община Пазарджик.  Участие  взеха 38 клуба на пенсионера, два Клуба на инвалида, Клуб на учителите пенсионери,  Съюз на слепите, Съюз на глухите, Сдружение “Диабет” и Съюз  на офицери и сержанти от резерва. 

В местността пристигнаха и възрастните хора от двата дома на територията на  Община Пазарджик. Петдесет автобуса, осигурени от Община Пазарджик, превозиха над 3 000  участници. За всички тях беше организиран и празничен обяд.

Коментари