Институции

Наблюдават зона от 10 км заради птичия грип в Мало Конаре

Снимка:Pixabay
Написано от ПЗИНФО

Заместник областният управител Стефан Димитров председателства извънредното заседание на Областната епизоотична комисия във връзка с констатираното огнище на Инфлуенца А (грип) по птиците в с. Мало Конаре, община Пазарджик. Директорът на ОДБХ Пазарджик д-р Георги Чавдаров запозна членовете на комисията с фактическата обстановка около възникналото огнище. Вирусът е установен в животновъден обект за отглеждане на кокошки носачки, находящ се в землището на с. Мало Конаре, област Пазарджик.

В животновъдния обект се отглеждат около 171 хил. кокошки носачки. Около засегнатия животновъден обект са определени: 3-километрова предпазна зона, в която попадат селата от община Пазарджик, с. Мало Конаре и с. Добровница; и 10-километрова наблюдавана зона – от община Пазарджик, с. Черногорово, с. Крали Марко, с. Пищигово, с. Говедаре, с. Хаджиево, с. Огняново, с. Синитово, с. Мирянци, с. Главиница, с. Мокрище, с. Драгор, с. Ивайло и с. Сарая.

Областната епизоотична комисия прие за изпълнение мерките, разпоредени в заповедта на изпълнителния директор на БАБХ д-р Светлозар Патарински във връзка с възниканалото огнище. В предпазната и наблюдавана зони се забранява организирането и провеждането на панаири, пазари и изложби за птици, разселване на птици за подновяване на дивечовия запас. Търговията и придвижването на домашни, диви и други птици, яйца за разплод, птиче месо, продукти от птиче месо и яйца за човешка консумация се извършва само и единствено при стриктно спазване на разпорадените мерки.

С цел ограничаване на заболяването и недопускане на неговото разпространение ще се предприемат действия за умъртвяване по хуманен начин на заболелите и контактни птици в обектите. Извършва се механично почистване и многократна дезинфекция на помещенията за птици, оборудването, транспортните средства, както и на дворовете и улиците в и около птицевъдния обект, в който е констатирано огнището. Протича и епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашни и други птици, яйца, продукти и странични животински продукти добити от тях, фураж за птици, и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в обектите.

В заседанието на Областната епизоотична комисия участваха областният управител Валентина Кайтазова, представители на ОДБХ, ОДМВР, РДПБЗН, ОД „Земеделие“, РИОСВ, РЗИ и РДГ Пазарджик, зам.-кметът на община Пазарджик Петър Петров.

 

Коментари