Институции

Млад прокурор с награда за работа по случаи на телефонни измами

Главният прокурор Сотир Цацаров е наградил с грамота и отличие „Служебна благодарност“ прокурор Стоян Димитров Павлов от Районна прокуратура в гр. Казанлък. Предложението за неговото поощряване е направено от административния ръководител – районен прокурор Таня Димитрова, която му връчи отличието.  

Стоян Павлов, който е родом от Пещера и започва кариерата си в правораздавателната систмеа именно в родопския град, е награден за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения като прокурор. Прокурор Павлов е ръководил разследвания за престъпления от категорията на т.н. „телефонни измами“ и престъпления извършени при усложнена престъпна дейност в целия спектър на Наказателния кодекс, които са деяния с висока степен на обществена опасност. Благодарение на осъщественото от прокурора  лично ръководство над работата на разследващия орган, проявената оперативност, обективната истина е била разкрита в пълнота, разследванията са били проведени в кратки процесуални срокове и са приключили с осъдителни присъди.

Заповедта за награждаването е публикувана на ведомствения сайт на прокуратурата.

Коментари