Общество Спорт

Младите пещерняци от Ракитово на пещерна експедиция в град Етрополе

Написано от ПЗИНФО

Съвместна пещерна експедиция се проведе в района на град Етрополе. По покана на на местното ПК „Мрак“ и Валентин Тодоров. Ракитовските
пещерняци и млади пещерняци от Българско пещерно дружество: Дуейн Доран, Стойчо Зарев, Петър Ангелов и Тодор Марков взеха активно участие в мероприятието заедно с планинският водач и екскурзовод Волфганг Браучле. Тридневното събитие имаше за цел и задачи:
 Да се проучи десетките пропадания и въртопи в местност „Суе раве“ намираща се над село Рибарица и Етрополски манастир.
 Да разгледа и проучи новооткритата пещера от Валентин Тодоров, която е с вертикален вход и дълбочина около 20 метра, влиза се в хоризонтална и висока галерия около 20-30 метра, като в средата на галерията има отвесно продължение към зала висока около
10 метра висока и 10 метра широка. През залата преминава малка подземна река,
която идва от левият и край, под скалите. Реката продължава 15 метра в тясна галерия и към края уширява, там реката завършва в сифон, а пред него има паднала скала
широка около 2 метър и около 1 метър висока. В залата се вижда продължение над реката, то е около 20 метра, на половината от разстоянието в дясно се вижда глинена ивица между две скали, в тази ивица открихме дебела кост дълга около 20 сантиметра.
 Да се проучи голямото пропадане, открито от члена на БПД Валентин Тодоров. Да се разчисти дъното на пропадането и там да се намери продължение, което може да ни
вкара в тази поредица от десетки въртопи в права линия, която е на един метър.
Участниците в експедицията споделят още:
 Два дни усилено работихме, два дни изхвърляхме глина и стигнахме до малко
продължение, което да ни напътства и да ни даде посока по, която да се движим
занапред.
 Опознаване на Етрополския край, като посетихме част от забележителностите
му.Разгледахме Етрополски манастир, големият карстов извор, карстовият водопад и изоставената хижа „Стражата“ и ски писта, намираща се в местност „Кокалската“.
Завързаното приятелство и взаимопомощ между ПК „Мрак“ и БПД Ракитово е отворено и чака своите нови партньори и приятели за съвместна работа и откривателства в богатоят на пещери
и красив Етрополски балкан!

Коментари