Култура

Младежкият дом на половин век

Написано от ПЗИНФО

Точно преди 50 години, в петъчният 16 април, Младежки дом – Пазарджик започва своята история – история понякога спокойна, понякога бурна, но винаги пълна с много творчество, със съзидателност, с безкрайни младежки мечти, с устрем незнаещ граници и с всичко онова, на което е способна само младостта…
Вече втора година живеем под друг ритъм и втора година отбелязваме годишнината в непряка връзка с вас, публиката.
През това време не сме спирали да събираме късчетата история чрез Вас – вашите емоции и спомени. Не сме спирали да правим и планове, и да мислим за развитието на Дома като модерна институция, отговаряща на потребностите на младите хора.
Извън конюктурната цел и политиката на времето, в което е създаден Младежки дом, осъзнаваме и разбираме какво голямо значение са имали всички дейности и събития за нашата общност.
Силната приемственост на дейностите през годините показва здравите културни връзки в нашата общност. Общност, която остава отворена и за нови, любопитни инициативи, чрез които се свързваме със света, от който сме част.
Младежки дом Пазарджик 50 години е част от живота на младите хора, за които е въпрос на престиж да бъдат част от многобройните му форми. Младежкият дом преминава през всичките тези години благодарение на екипите, работили безкористно в Дома в услуга на младите хора, защитавайки техните интереси, предлагайки най-новото и най-доброто, създавайки прекрасни условия за младежката креативност; благодарение на Община Пазарджик – разбираща, подкрепяща, финансираща.
Благодарение на кмета г-н Тодор Попов и неговия екип се осъществява нова, модерна, амбициозна политика за младите хора на град Пазарджик.
Младежки дом – Пазарджик връчва всяка година в деня на своя празник Златен знак. Той се присъжда се на личност, допринесла за развитието, утвърждаването и популяризирането на Младежкия дом; за финансовото подпомагане на дейността на

Дома; за подобряване условията на работа в Дома и подобряване на материалната база през изминалия едногодишен период.
В историята на Младежките домове в страната има един единствен случай на безпрецедентна професионална кариера. Личност съпреживяла 40 години като част от живота на младостта на един град. И тази личност е част от нашия Младежки дом. За 50 годишнината на Младежки дом – Пазарджик Златния знак на Дома ще бъде връчен на наша колега. Тя е личността преминала 40 години отдадена на творческия път на младите хора – Валентина Топалова.
Поздравяваме всички младежки работници, художествени ръководители на съставите и всички деца и младежи станали част от 50 годишната история.
Ще продължим да даваме криле на мечтите ви, млади хора, и свободата да изразявате себе си!

Откъс от текст на Борислав Петров / https://blog.mdompazardjik.com/?p=324 /
„Хората, погълнати от своите ежедневни битийности, е трудно да си представят какво значи половин век да съхраняваш средище на културата, да го развиваш, да го опазиш като храм на свободата, младежката непримиримост към рамките, да сееш кълновете на промяната, да събираш талантите и да го правиш с любов. Но има хора, които помнят и са свързани с началото на това средище, влагат своята енергия и сега, за да поддържат този дух и да осветяват кръстопътя на живителните нишки, създали през годините амалгама от красиви спомени, приятелства в името на изкуството и творческата независимост. Днес, през погледа на тези хора, се опитваме да надникнем в зародиша на тази магия, устояла пет десетилетия на различни обществени и политически порядки, запазила атмосферата на различност, на надежда за един човешки полет без цензура и строг надзор. Защото дори и най-светлите и здрави храмове се правят от хора, от светли и свободни натури, които влагат вяра и енергия, а в замяна са попили от живата вода на вечно младата свобода.“…

Коментари