Култура Общество

Младежи се запознаха с културно-историческото наследство в Паталеница с помощта на фотографията

Написано от ПЗИНФО

На 21 и 22 октомври 2023 г. се проведе първият уъркшоп по проект „Култура Пз“, който се изпълнява от Фондация „Ви Арт“ по проект към Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от закона за хазарта за 2023 година.

Уъркшопът бе на тема „Опазване и разпространение на културно наследство със средствата на фотографията“. Той събра 16 участника, а лектор бе Никола Колев.

Заниманията се проведоха двата дни в Паталеница, в които фотографът и учител Никола Колев представи на младежите свои фотографии, свързани с опазване и разпространение на културно-историческото наследство – архитектурни, исторически и етнографски обекти в региона. След като групата се запозна с теоретичната част, занимания в двудневния уъркшоп преминаха на открито. Начинаещите фотографи снимаха 900-годишната църква в Паталеница, както и Баткунския манастир над селото.

Целта на дейността е чрез различни форми на културата да се достигне до младежите и в съответствие с техните потребности и интереси да им се помогне да осмислят свободното си време. Възможностите за творческо изразяване и повишаване на лична и обществена култура от своя страна ще им помогне в по-нататъшното им развитие, във формиране и затвърждаване на умения, в успешното им прилагане, в утвърждаване на тяхната идентичност. Всичко това ще доведе до постигане на целите на проекта.

На 18 и 19 ноември 2023 г. ще се организира вторият уъркшоп на тема „Природата като културна ценност – през погледа на визуалните изкуства“ с лектор фотографът Александър Иванов, AFIAP, QPSA.

Ако сте на 15 – 29 години и желаете да участвате, регистрирайте се тук:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8ldqc5gTnIMe6f4nS0HXn09-TeHFSZiK7_nTfWXJ7ELCGLg/viewform

Коментари