България Институции

Министерство на туризма с конкретни мерки

Написано от ПЗИНФО

От Министерството на туризма предлагат две основни групи с мерки в подкрепа на туристическия бранш у нас, за да се преодолеят пораженията от COVID-19.

Целта е да се запазят работни места в сектора и да се съхранят възможностите на фирмите да възобновят работата си, когато извънредното положение бъде отменено.
Втората част от мерките са насочени да заработят веднага след приключване на кризата за привличане на туристи. Институцията е предложила в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение да се предвиди краткосрочна форма за подкрепа на предприемачите в туризма. Според промяната туроператор, който трябва да възстанови на туриста платена вече сума за отменено заради извънредното положение пътуване, да му предложи ваучер на същата стойност.
Ако туристът не е съгласен с този вариант, може да му се предложи споразумение за туристически пакет заместител. Ако и този вариант не е подходящ за потребителя, туроператорът трябва да възстанови сумата до месец след отмяната на извънредното положение.

След внесено предложение от Министерството на туризма, парламентът е приел да се даде отсрочка за плащане към клиентите на туристически услуги. Тя е вече до 13 юни 2020 г. (ако извънредното положение бъде прекратено на 13 май). От Министерството посочват, че е възможност за туроператорите да преговарят с клиентите си по вариантите за ваучер, отлагане на същото пътуване за нова дата или кои от тях държат да получат обратно вече инвестираните в почивката средства.

Настояването на някои туроператорски организации обаче веднага държавата да регламентира 12 или 18 месечен мораториум върху плащанията на средства към потребителите за неосъществени почивки ще освободи от финансовото бреме фирмите, но би поставило в неизгодна позиция една част от потребителите – и то точно тези, които в пандемията, заради съкращения или болест, нямат шанс да ползват почивката си в близката година, а средствата, платени за нея, са им спешно необходими, за да покрият ежедневните разходи за семействата си, уточняват от министерството.
От там посочват още, че потребителите може трайно да откажат услугите на туроператорските фирми за дълъг период, след като кризата приключи.

В указанията си Европейската комисия заявява, че вариантът за плащане на отложена почивка трябва да остане като една от опциите за туристите. Друга мярка в подкрепа на бизнеса е, че с един месец след края на извънредното положение са удължени и сроковете, посочени в Закона за туризма по отношение на права и задължения на лицата и фирмите в сектора. В тази рамка са и сроковете за всички видове документи, както и сроковете по компетентността на специализираните комисии в туристическата администрация.

През периода на извънредното положение са преустановени проверките за категория и сертификация на обектите. При положение че крайният срок на съответните удостоверения и на временните удостоверения за дейностите изтича, той се удължава също с един месец, отчитан след отмяна на извънредното положение.

В постоянен диалог с ресорните еврокомисари и след разяснения от Генерална дирекция „Потребители и правосъдие“ на Европейската комисия как да се прилага Директивата за пакетните туристически пътувания в условия на COVID-19, са издадени с КЗП съвместни указания и препоръки. Те са свързани с вече сключени договори за туристически пакети, реализацията на които е невъзможна при извънредното положение, и са публикувани на интернет страницата на Министерството на туризма.
В конкретна помощ на бранша Министерството на туризма е изготвило също Декларация за пътуване на собствен риск и препоръки към местата за настаняване за дейността им след края на извънредното положение.
Ведомството разработва и механизъм за отпускане на ваучери за късен летен сезон, чиято цел е да насърчи вътрешния туризъм. Обмислят се и ваучери за най-рисковите лица – хората от първа линия в борбата срещу пандемията, които ще могат да почиват в обекти, вписани в Националния туристически регистър.

От Министерството на туризма посочват и, че вече е готов проект на Стратегическа кризисна програма за реклама, която трябва да стимулира възстановяването на позициите на туризма след кризата. Този документ се фокусира отново върху вътрешния туризъм, българските туристи и туристите от съседните страни, които обичайно не ползват авиоуслуги. Целта е късното лято поне частично да покрие огромните щети, предизвикани от пандемията.
Засега нямало отменени резервации за туристически посещения след 15 юни. Като дългосрочна мярка институцията се връща и към идеята за създаване на Гаранционен фонд, която преди няколко години беше отхвърлена от бизнеса.
От ведомството подчертават, че тяхна основна цел са и дългосрочните мерки в подкрепа на сектора през следващия програмен период по оперативни и други програми на ЕС до 2027 г. Те се надяват, че в близко време ще стартира също насочването на около 20 млн. лв. безвъзмездни финансови средства по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за микро- и малки предприятия в туризма. Министерството на туризма подготвя и механизъм за управление на морските плажове в условията на извънредно положение и изисквания за ползването им за сезон лято 2020 г., което отговаря на мерките срещу разпространението на коронавируса.

Законът за мерките и действията по време на извънредното положение въведе и облекчението да не се начисляват наказателни лихви и неустойки и от него могат да се възползват фирмите в туризма. Факт е финансовото подпомагане под формата на потребителски безлихвени кредити до 4 500 лв. или 3 транша по 1 500 лв. със срок на връщане 5 години и с 6-24 месеца гратисен период. Мярката важи и за самоосигуряващите се, сред които са екскурзоводи, ски учители, планински водачи. В подкрепа на бранша се включва и мярката, известна като 60:40.

Финансови инструменти за бизнеса, включително за туризма, предлага и Фондът на фондовете чрез три финансови инструмента.
Друг вид бърза помощ са бизнес кредитите за малки и средни предприятия. Българската банка за развитие вече дава по-високи портфейлни гаранции към търговските банки и пуска в ход своя програма за насърчаване на микропредприятията.

Коментари