България Институции

МЗ с препоръки към общините

София

Министерството на здравеопазването с писмо до НСОРБ препоръчва на общините да започнат борба с комарите и навреме да обявят търгове за дезинсекция и дезакаризация на териториите им. Обработките срещу комари са особено наложителни за общините по поречието на реките Струма, Марица, Дунав и други големите водни басейни. Обработката срещу кърлежи е наложителна за югоизточната част на страната и Черноморието. Министерството на здравеопазването, Националният център по заразни и паразитни болести и регионалните здравни инспекции могат да окажат експертна помощ при определяне на рисковите места за обработка, подбора на най- ефективни препарати, начините и сроковете за обработка на площите, както и да контролират качеството и ефективността на меропри- ятията.

Коментари